Haarlem Effect in uw wijk

U kunt ons vinden in Haarlem centrum, zuid, west en oost.
Binnen het wijkgericht werken, staan de buurtbewoners centraal en bieden wij tal van activiteiten aan, waaraan behoefte is. Ook zijn er specifieke activiteiten voor groepen, zoals de huiskamer voor ouderen of de wijkplaats.
In een aantal wijken ondersteunen wij speeltuinverenigingen en zorgen wij voor onderhoud en een veilig speelklimaat.

Voor alle buurtbewoners zijn wij bereikbaar met vragen op allerlei gebieden. Wij ondersteunen buurtinitiatieven en activiteiten die door buurtbewoners zelf  worden uitgevoerd. Dat kan in een van onze locaties, maar ook op andere plekken in een wijk. Ook werken we samen met buurtbewoners aan ontmoeting en vrijwillige hulp voor en door buurtbewoners. Dat doen we door middel van BUUV, vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld initiatieven als het Repair Café.
Soms hebben buurtbewoners een steuntje in de rug nodig. Ook daarvoor kunt u ons bereiken. Wij kunnen u doorverwijzen naar de juiste organisatie of instantie.

Haarlem

De Huiskamer

De Wijkplaats

Samenspelen Schot in de Roos