Wijkplaats Haarlem

Onder het motto “meedoen in de eigen wijk” bieden we binnen De Wijkplaats een plek aan buurtbewoners met of zonder beperking. Hier kan men elkaar ontmoeten en gezamenlijk deelnemen aan activiteiten of vrijwilligerswerk. Zonder vooroordeel of stigma weer een plekje in de maatschappij krijgen. Het is belangrijk dat juist ook de meer kwetsbare buurtbewoners mee kunnen doen aan sport, theater, koken, ontmoetingsactiviteiten in de wijk, maar vooral ook de gelegenheid krijgen zichzelf te zijn en meer zelfvertrouwen te krijgen. Deelname aan activiteiten bieden een structuur waarin kwetsbare mensen weer actief kunnen zijn en hun netwerk kunnen laten groeien.

Theatergroep Vonk

Om mensen met een psychiatrische of psychosociale achtergrond te laten meedoen aan activiteiten en vrijwilligerswerk in de wijk is Haarlem Effect met drie organisaties ‘de Wijkplaats’ gestart. Binnen de Wijkplaats kunnen buurtbewoners met of zonder beperking elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten of vrijwilligerswerk doen.

Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen sport, theater, koken en andere ontmoetingsactiviteiten in de wijk, maar vooral ook dat iedereen zichzelf kan zijn. Als er vraag is, ontwikkelen we samen met de deelnemers nieuw aanbod.

Activiteiten door het jaar heen in wijkcentrum Binnensteeds:

Soos Binnensteeds (vrijdag 19.30-21.30 uur)
Sumi E: Zen schilderen (Maandag 10:00-12:00 uur)
Lunch (maandag 12:30-13:00 uur)
Muziekgroep (maandag 13:00-14:30 uur)
Kom in Beweging (dinsdag 10:00-11:30 uur)
De Gezonde Hap (dinsdag 11:00 – 13:30 uur)
Zanggroep (dinsdag 14:00-16:00 uur)
Naaiatelier (donderdag 9:30-11:30 uur)
Creatief Atelier (donderdag 13:30-15:30 uur)
Mindful Bewegen (vrijdag 10:00-11:15) en Dansen van Binnenuit (vrijdag 11:45-13:00)
Computerinloop

Activiteiten in buurtcentrum De Tulp:

Theatergroep Vonk

Alle activiteiten bij wijkcentrum Binnensteeds

Andere activiteiten voor volwassenen en ouderen in Haarlem