Thuis in Haarlem

Een vluchteling voelt zich vaak ontheemd. Daarom is het maatjesproject Thuis in Haarlem gestart. Met een maatje kun je je eerder thuis gaan voelen in een stad waar je als vluchteling een plek hebt gevonden om te wonen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat Haarlem allemaal te bieden heeft; waar kan je sporten, waar is de huisarts, waar zijn activiteiten voor kinderen, waar kan je als ouder terecht met vragen, waar is de bibliotheek en hoe werkt dat?

Sinds 2015 wonen vooral mensen uit Syrië en Eritrea in Haarlem en zij willen graag Haarlemmers ontmoeten en de taal oefenen. Thuis in Haarlem is actief sinds eind 2016 en heeft gemiddeld 90 – 100 actieve matches. Wat mensen ondernemen is heel divers en hoe vaak er afgesproken wordt ook. Sommige maatjes helpen iemand aan een taalstage, andere zijn maatje van een jonge moeder en gaan mee naar het consultatiebureau. De invulling sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van beide kanten. Naast het werven en matchen van mensen heeft het team van Thuis in Haarlem een actieve rol in diverse netwerken rond statushouders. Daardoor kunnen signalen van zorg snel gekoppeld worden aan partijen die daar een rol in hebben.

Thuis in Haarlem organiseert ook thema-avonden, zodat zij statushouders beter kunnen informeren over allerlei onderwerpen en de rol van alle organisaties. Aan de jongere vluchtelingen wordt ook aandacht besteed. De Zomerschool voor jongeren uit Eritrea organiseert samen met het jongerenwerk van Flinty’s ontmoetingsavonden voor jongeren. Thuis in Haarlem is altijd op zoek naar nieuwe maatjes. www.thuisinhaarlem.net

THuis in Haarlem