Voor- en vroegschoolse educatie

Alle zalen van Haarlem Effect, behalve de Lieverdjes, zijn een VVE peuterspeelschool.

De peuterspeelscholen werken met Puk en Ko. Het taalprogramma is opgezet rondom thema’s waarbij de kinderen op allerlei manieren begrippen aangeboden krijgen. Speels is ook hierbij de norm. De peuterleiding zoekt samen met de coach VVE naar een uitgebalanceerd programma, waarbij de peuters worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Dat kan door een liedje, een boek dat bij het thema past, maar ook door ontdekken, zoals de verschillende temperaturen (ijs en water) of het in volgorde plaatsen van blokken. Elk moment kan een leermoment zijn.

De peuterspeelschool wordt helemaal naar het thema ingericht: in de zomer komen er ijswinkels in de “huis” hoek en in de herfst thematafels vol zelf gevonden schatten.

Op de zalen waar met een VVE-programma wordt gewerkt, werken twee pedagogisch medewerkers die professioneel zijn geschoold voor zowel het werken op een peuterspeelzaal als met het VVE-programma. De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Bij het begin van een nieuw thema krijgt u een nieuwsbrief waarin staat welke woorden speels worden aangeboden en welke activiteiten worden gedaan. Aansluitend worden soms inloopochtenden georganiseerd, zodat u zelf kunt meekijken.

sven-brandsma-T_xeXbHG4ec-unsplash