Peuterspeelschool: het belang voor mijn kind

Wat gebeurt er op de peuterspeelschool en waarom is de peuterspeelschool belangrijk voor de ontwikkeling van mijn kind?

Kinderen vinden het leuk om naar de peuterspeelschool te gaan. De ontwikkeling wordt spelenderwijs bevorderd. Peuters leren samen spelen en rekening houden met andere kinderen. Ze leren de taal beter begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen. Meer informatie over de taalontwikkeling op de peuterspeelzaal.

De peuterspeelschool is bij uitstek een voorziening waar in een vroegtijdig stadium mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van het kind gesignaleerd kunnen worden. Haarlem Effect werkt in dit kader samen met JGZ Kennemerland 0-4 onder de noemer “Wijzer samenwerken”.

Op een peuterspeelschool is een vast ritme; dit geeft de peuters een veilig gevoel.

De dag begint met een begroetingskring: wie is er die dag en wat gaan we vandaag doen? Meestal mogen de kinderen eerst vrij spelen: knutselen, bouwen, spelen in de huishoek, puzzelen of een spelletje doen. Soms worden kleine groepjes gevormd waarin een bepaalde activiteit (expressie, voorlezen) wordt gedaan.
Na het spelen is er een moment van rust: de kinderen zitten in een kring met drinken en fruit. De peuterleiding stimuleert de kinderen iets te vertellen en te luisteren naar de verhalen van de anderen. Er wordt ook gezongen.
Na de kring wordt een activiteit gedaan met de hele groep of weer in kleine groepjes, zoals voorlezen of knutselen. Als het weer het toelaat, gaan de kinderen buitenspelen tot ze worden opgehaald. De peuters wennen snel aan dit ritme.

De structuur is vergelijkbaar met die van groep 1 op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker verloopt. De tijd op de peuterspeelschool is dan ook de wenperiode voor de basisschool: een gestructureerde dagindeling, leren in een kring te zitten en op hun beurt te wachten. Ook leren de peuters dat bepaalde activiteiten elkaar opvolgen (bijv.: na het buitenspelen komt papa of mama weer).

Als uw kind naar de basisschool gaat, zorgt de peuterleiding via het Haarlems Overdracht Formulier voor een goede overdracht naar de basisschool.

Tijdens het halen en brengen is er mogelijkheid voor contact met de groepsleiding. Zijn er bijzonderheden te melden? Hoe is het die ochtend op de peuterspeelschool gegaan? Wat kunt u thuis doen met uw peuter? Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk.

pexels-yan-krukov-8613089