Peuterspeelscholen

Vanaf 2.5 jaar is uw kind welkom om te komen spelen bij onze peuterspeelscholen. Spelend leren staat centraal: uitgekiend speelmateriaal, deskundige begeleiding, thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van uw peuter.

Onze doelstelling is: “Vanuit respect voor het kind een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, zodat zij zich ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten.” Wij streven deze doelstelling na door de kinderen een vertrouwde omgeving en sfeer te bieden waarin ze zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Meer hierover vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

VVE: zó gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool! Klik hier door naar meer informatie.

Kinderen blij

Praktische informatie

De openingstijden lopen zo veel mogelijk parallel met de openingstijden van de basisschool. Kijk voor de openingstijden van een specifieke peuterspeelzaal op de pagina van deze peuterspeelzaal. Geef uw kind tijdig op voor de speelzaal , want er kunnen wachtlijsten zijn. Inschrijven kan al vanaf de geboorte van uw kindje en inschrijven. Klik hier voor meer informatie over tarieven en overige praktische zaken.

Inschrijven

Peuterspeelschool De Egelantier
LRKP-nummer 614104440
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
06 510 974 86 (Blauwe Zaal)
06 305 979 65 (Muzenzaal)
egelantier@haarlemeffect.nl (Muzenzaal)
of egelantierblauw@haarlemeffect.nl (Blauwe Zaal)

Peuterspeelschool Beertje Bas
LRKP-nummer 581992337
Voorhelmstraat 25 – 001 (gebouw De Greiner)
2012 ZM Haarlem
06 510 211 55
beertjebas@haarlemeffect.nl

Peuterspeelschool Oki-Doki
LRKP-nummer 121473648
Leidseplein 36 rd
2013 PZ Haarlem
06 – 302 353 15
okidoki@haarlemeffect.nl

Peuterspeelschool Madelief
LRKP-nummer 877801812
Van Oosten de Bruijnstraat 62
2014 VS Haarlem
06 510 623 87
madelief@haarlemeffect.nl

Peuterspeelschool Pinokkio
LRKP-nummer 235329848
Theemsplein 22
2014 CN Haarlem
06 510 517 18
pinokkio@haarlemeffect.nl

Peuterspeelschool Het Paradijsje
LRKP-nummer 210041018
Witte Herenstraat 36
2011 NW Haarlem
06 302 69 256
paradijsje@haarlemeffect.nl

Openingstijden

De meeste peuterspeelscholen zijn 5 ochtenden open. Uw kind kan vanaf 2 ochtenden komen. De meeste peuters komen twee ochtenden. Met een VVE-indicatie of in overleg kunnen dit ook 4 ochtenden zijn. De peuterspeelscholen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en op erkende feestdagen.

Op de pagina’s van de afzonderlijke peuterspeelscholen staan contactinformatie, het pedagogisch werkplan, het GGD-inspectierapport en de openingstijden.

Onze peuterspeelzalen worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De laatste rapporten zijn altijd in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Meer informatie over peuterspeelzalen vindt u ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, www.cjgkennemerland.nl.