VanHier Haarlem voor jongeren

Buurts (waar Haarlem Effect sinds 1 januari 2023 onder valt) biedt onder de naam JONG HAARLEM zowel buurtgericht jongerenwerk in de Leidsebuurt en Delftwijk/Waterwijk, als stads-breed. Het jongerencentrum Flinty’s is bedoeld voor alle jongeren in Haarlem in de leeftijd van 13 tot 21 jaar. Alle activiteiten voor jongeren in Haarlem zijn te vinden op onze website voor jongeren: Jong Haarlem.

pexels-kat-wilcox-923657

Het jongerenwerk biedt activiteiten en inloop in een locatie in de omgeving waar de jongeren wonen. Hulp bij allerhande zaken, zoals huiswerk, wordt geboden, waardoor jongeren een makkelijk toegankelijke bron van hulp hebben. De jongerenwerkers zijn tevens aanspreekpunt voor (bezorgde) bewoners uit de omgeving.

In Flinty’s kunnen jongeren elkaar treffen en vrienden maken als voorbereiding op een meer volwassen leven (uitgaan e.d.). Het aanbod van activiteiten voor jongeren wordt zodanig afgestemd, dat een zo groot mogelijke groep meedoet. Talentontwikkeling, sport en spel, discussies, muziek, hebben tot doel de jongeren te verrijken en een alternatief te bieden voor ongewenst gedrag.

Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij de ideeënvorming, voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze activiteiten vergroot en doen jongeren op allerlei gebied ervaring op, waar ze later wat aan hebben.

De verschillende locaties maken gebruik van social media (facebook, twitter) om het werk in de locaties te ondersteunen, activiteiten aan te kondigen en contact met de doelgroep ook buiten openingstijden te kunnen onderhouden. Het bevordert de toegankelijkheid van de jongerenwerkers.

Themabijeenkomsten

We organiseren een paar keer per jaar themabijeenkomsten. Voorlichting over alcohol en drugs, vuurwerk, sexualiteit zijn daar voorbeelden van. Hierbij werken wij samen met organisaties die gespecialiseerd zijn op deze terreinen (Brijder, Halt, GGD bijvoorbeeld).

Ouderavonden

Iedere locatie voor het jongerenwerk biedt elk jaar een ouderavond. Dit zijn informatie- en discussiebijeenkomsten voor ouders van jongeren. Daarin wordt stilgestaan bij het beleid en de werkwijze van het jongerenwerk in de locatie. Ouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen en met ideeën of voorstellen te komen.

Buurtbetrokkenheid

Tijdens de openstellingen wordt betrokkenheid bij de buurt gestimuleerd. Dit gebeurt door bespreekbaar te maken wat er in de buurt leeft, maar ook door minimaal een keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarbij de buurt wordt uitgenodigd. Dit kan zijn naar aanleiding van klachten uit de buurt over gedrag van jongeren, maar ook zonder aanleiding: jongeren doen iets voor de buurt (organiseren van een buurtbarbecue bijvoorbeeld).

Het is natuurlijk passend dat de jongerenwerkers in het kader van buurtbetrokkenheid op groepen afstappen die in de wijk rond hangen en geen gebruik maken van het jongerencentrum. Als er wel een wens is om aan jongerenwerk mee te doen, bespreken we met de jongeren de mogelijkheden.

Docu 't Landje

Hang out with us