Uw rechten

Inzage

U hebt recht inzage in en afschrift van uw gegevens. U kunt niet om originelen vragen, maar wel om kopieën. In uitzonderlijke situaties kunnen Haarlem Effect en Ecosol Effect uw verzoek weigeren. Dat kan als de privacy van een andere persoon wordt geschonden. Maar dan moet wel dat belang zwaarder wegen dan uw belang.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

U hebt het recht om uw dossier aan te vullen, te corrigeren en af te schermen. Zo kunt u ook een eigen verklaring in het dossier laten opnemen (de medewerker van Haarlem Effect en Ecosol Effect hoeft het met de inhoud van die verklaring niet eens te zijn). U hebt ook het recht gegevens te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn. Verder mag u bepaalde gegevens afschermen. Dit zorgt er voor dat de door u genoemde personen geen inzage krijgen in delen van uw dossier.

Recht op verwijdering en vergetelheid

U hebt het recht gegevens die niet relevant zijn voor de dienstverlening of ondersteuning die u van ons krijgt, te laten verwijderen. In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken om helemaal vergeten te worden. Dit betekent dat wij al uw gegevens anoniem maken, zodat ze niet meer aan u verbonden zijn. De gegevens in het digitale dossier kunnen in verband met de financiering van Haarlem Effect en Ecosol Effect pas tien jaar na het laatste contact helemaal vernietigd worden.

Afhandeling van uw verzoek

Een verzoek tot inzage, afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, verwijdering of vernietiging kunt u schriftelijk indienen bij de medewerker waar u contact mee heeft. Haarlem Effect of Ecosol Effect zal uw verzoek binnen één maand afhandelen. Haarlem Effect en Ecosol Effect kunnen op grond van de wet uw verzoek weigeren. Haarlem Effect en Ecosol Effect kunnen u ook vragen of u zich wilt legitimeren. De medewerker waar u contact mee heeft en die het dossier heeft opgesteld wordt betrokken bij de afhandeling van uw verzoek.

pexels-juan-gomez-2777719