Belangrijke mededeling - tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

Privacy

Haarlem Effect en Ecosol Effect gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft organisaties voor hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. Wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden.


Hieronder vindt u meer informatie over privacybescherming en uw persoonsgegevens.

Meldcode
Haarlem Effect en Ecosol Effect werken volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie.

Haarlem Effect en Ecosol Effect handelen naar deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden. Deze meldcode is bedoeld om volgens een stappenplan acties te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld, of van ouderen-of kindermishandeling speelt. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en daarna snel de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

De professionals van Haarlem Effect en Ecosol Effect proberen altijd hun vermoeden zo snel mogelijk met alle betrokkenen te bespreken. Indien nodig melden we de situatie aan bij Veilig Thuis. We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij Veilig Thuis. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt, doen we dit echter niet.