Privacy en persoonsgegevens

Bij Haarlem Effect en Ecosol Effect gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen, hebben we in een aantal van onze projecten persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in onze registratiesysteem of, als uw kind ingeschreven staat in één van onze peuterspeelzalen, in het planningssysteem Flexkids. We zijn verplicht om deze gegevens op te slaan. Maar we mogen niet méér gegevens vastleggen dan noodzakelijk is om u goede dienstverlening te bieden. Als we om een andere reden uw persoonsgegevens denken nodig te hebben, zullen we daarvoor apart uw toestemming vragen. Verder is het zo dat de gegevens die we van u noteren moeten kloppen.

Informatieplicht

Als Haarlem Effect zijn wij verplicht u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. De wet is veel uitgebreider dan we u hier kunnen uitleggen.
De belangrijkste regels hebben we voor u op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal een medewerker van Haarlem Effect of Ecosol Effect voor u nagaan welke wettelijke voorschriften in uw situatie gelden.

Geheimhouding

De Haarlem Effect- en Ecosol Effect-medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken van persoonsgegevens

Soms is het nodig dat wij gegevens van u naar een andere instantie sturen, bijvoorbeeld om u ergens aan te melden of in overdracht. Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker u vragen een machtiging te ondertekenen waarin u die toestemming aan ons geeft. Overigens mogen andere instanties ook niet zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen wij u vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we uw gegevens nodig hebben.

Uitzonderingen

In heel uitzonderlijke situaties kunnen Haarlem Effect en Ecosol Effect zonder uw toestemming toch uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis.

pexels-markus-winkler-5779299