''

Participatie bijzondere doelgroepen

Omdat Haarlem Effect vindt dat iedereen ertoe doet, richten we ons op Haarlemmers in een kwetsbare positie. Denk aan bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt of aan mensen die om wat voor reden dan ook niet passen in het plaatje of niet doorsnee zijn. Haarlem Effect en EcoSol Effect organiseren daarom Wijkplaats activiteiten in de wijkcentra: De Fjord, Binnensteeds en De Tulp. Denk aan samen eten, lunchen, avondeten, theater spelen. Onze organisaties werken samen met RIBW/K/Am, GGZ Ingeest, Roads en de Herstelacademie.

EcoSol Effect faciliteert diverse zinvolle vormen van dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond, ex-gedetineerden en mensen die vroeger kampten met een ernstige verslaving. Locaties zijn Het Posthuis, De Nieuwe Werf, De Groene Werkplaats, het Activiteitencentrum (in De Fjord) en Sportcentrum de Hagedis.

Haarlem Effect streeft er naar zoveel mogelijk nieuwe Haarlemmers te laten participeren, zodat zij zich kunnen redden in hun nieuwe leefomgeving en de weg weten te vinden naar de Nederlandse gezondheidszorg en niet verstrikt raken in gemeentelijke regelgeving. Sleutelpersonen gezondheidszorg wijzen statushouders de weg in het labyrint van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit is een samenwerking van meerdere welzijnsorganisaties in Haarlem.