Visie en missie

IEDEREEN DOET ERTOE: deze woorden vormen de basis van onze visie en missie.

Visie

Vanuit onze missie richten wij ons op het versterken van het persoonlijk element in de Haarlemse samenleving, om zo het welzijn te vergroten. Welzijn vereist:

  • voor buurtbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te werken;
  • een basis zijn van wederzijds respect, die weliswaar gelegd wordt tijdens het opgroeien, maar kan toenemen door het ontplooien van persoonlijke en sociale vaardigheden;
  • een gevoel van eigenwaarde voor elk mens.

Haarlem Effect is gastvrij en staat middenin de stad. Iedereen doet ertoe en is welkom om mee te doen; de drempel is laag, zodat mensen makkelijk hun weg kunnen vinden naar ons. We voelen aan wat er gaande is in wijken en buurten en we spelen daar zichtbaar en met een helder aanbod op in. En we doen het samen: Haarlem Effect staat als betrouwbare en professionele partner steeds in verbinding met inwoners, initiatieven en andere organisaties.

Missie

Haarlem Effect heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Haarlemmers in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, om zingeving te ervaren en hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we voor alle Haarlemmers, van jong tot oud. Want ieders talent draagt bij aan een betere samenleving.

nathan-anderson-FHiJWoBodrs-unsplash