Projecten en samenwerking

Wijkacademie Opvoeden Haarlem

De Wijkacademie Opvoeden is een project dat wordt ondersteund door Haarlem Effect. Een Wijkacademie Opvoeden is een kerngroep van ouders (+/- 15 personen) met verschillende achtergronden uit de wijk. Zij houden zich bezig met ouderschap, de opvoeding, ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kinderen, verkennen samen opvoedthema’s en bedenken manieren om deze met andere ouders in de wijk aan de orde te stellen. De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen worden besproken en hoe die in de wijk onder de aandacht worden gebracht. Daarbij wordt gewerkt aan concrete producenten en activiteiten.
Het is dus geen opvoedingsondersteuning, de groep heeft zelf de regie en wordt ondersteund door mij en een lokaal ondersteuner. De Wijkacademies Opvoeden bestaan ca. 3,5 jaar en komen eens per drie weken bij elkaar.

De groep in Haarlem Noord (boven de Jan Gijzenkade) is sinds een half jaar bezig, hier kunnen nog deelnemers bij, we komen bij elkaar op woensdagochtend. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Imi Nijholt (inijholt@haarlemeffect.nl of 06 43772430).

De Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk bestaat inmiddels 2,5 jaar en bestaat uit een groep van 17 vrouwen. Deze groep is vol .

De Wijkplaats

Bij de Wijkplaats kunnen buurtbewoners met en zonder psychiatrische achtergrond meedoen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, dagbesteding of trainingen in de wijk waar ze wonen. We letten extra op laagdrempelige toegang, goede begeleiding, kleine groepen en aantrekkelijke tarieven (vaak zelfs gratis). De plekken waar wijkplaats activiteiten worden aangeboden zijn veelal wijkcentra, maar er is ruimte voor andere, nieuwe locaties en initiatieven!

Vrijwilligerswerk, sport, theater, koken en ontmoetings- of herstelactiviteiten in de wijk. Deelname aan activiteiten biedt structuur waarin je weer actief kunt worden en je netwerk kunt laten groeien.

Meer informatie over De Wijkplaats?

Algemene informatie over opvoeden