Bewoners-ondersteuning

Soms wil je iets bereiken in jouw buurt, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken, of ben je op zoek naar buurtbewoners waarmee je gezamenlijk iets wilt organiseren. Haarlem Effect kan jouw buurtinitiatief ondersteunen, of in opdracht van een wijkraad werk verrichten.

Zo voeren wij opdrachten uit voor wijkraden, bijvoorbeeld een buurtonderzoek op een bepaald thema, en ondersteunen we werkgroepen die actief zijn in de wijk.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Haarlem Effect, of bel naar 023-532 25 47

Haarlem buurt