Beleid & verantwoording

Downloads:

Biljart

ISO-certificaat

Haarlem Effect is in het bezit van het ISO-certificaat 9001:2015. Dat is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.