ANBI

ANBI-status

Haarlem Effect heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling de ANBI status. Een ANBI-status is een keurmerk, hiermee voldoen wij aan onderstaande criteria. Voor donateurs is een gift aan een ANBI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor mensen met een WW-uitkering die bij Haarlem Effect als vrijwilliger aan de slag willen, is het ook belangrijk. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI-status.

Haarlem Effect heeft de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst en die is toegekend; onderaad deze pagina vindt u de beschikking.

Onze ANBI- status houdt o.a. in:

 • wij zetten ons in voor minstens 90% voor het algemeen belang;
 • wij hebben geen winstoogmerk met onze activiteiten en diensten;
 • wij voldoen aan integriteitseisen;
 • natuurlijke of rechtspersonen beschikken niet over het vermogen van de organisatie;
 • wij houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de organisatie;
 • de beloning voor de Raad van Toezicht is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • wij hebben een actueel beleidsplan;
  er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • wij voldoen aan de administratieve verplichtingen en publiceren bepaalde gegevens op deze website.

RSIN fiscaal nummer: 009563398

Hieronder vindt u het formulier fondsenwervende organisaties 2021.