Organisatie

Wie zijn wij?
Een Haarlemse welzijnsorganisatie, actief in de wijk en buurt. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties en initiatieven zodat buurtbewoners zich veilig en op hun gemak voelen. Jong en oud bieden we uitdagende vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Op die manier zorgen we voor een positieve geestkracht in de buurt.

In opdracht van de gemeente Haarlem voeren we dit werk uit op verschillende plekken in de wijken: in wijkcentra,  peuterspeelzalen, speeltuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties van samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij initiatieven van buurtbewoners voor verbetering van hun woon- en leefomgeving.

Haarlem Effect werkt in opdracht van de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in Zuid-Kennemerland tot haar potentiële werkgebied.