''

Organisatie

Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een brede welzijnsorganisatie. We geven inwoners van Haarlem en omgeving de kans om mee te doen aan de samenleving. Van jong tot oud, van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk, vrije tijds- en dagbesteding en inspirerende ontmoetingsplekken. 

Zo bouwen we samen aan sterke wijken en buurten, waar men naar elkaar omkijkt. Met andere organisaties, bedrijven en initiatieven van burgers en sociale ondernemers werken we intensief samen. We sluiten daarbij aan bij de wensen en behoeften van buurtbewoners. Dit doen we vanuit wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen, buurttuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties van samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. 

Haarlem Effect werkt in opdracht van de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in Zuid-Kennemerland tot haar potentiële werkgebied.