''

Opgroeien en opvoeden

Een mooie of succesvolle toekomst. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Daarom zet Haarlem Effect zich in voor mensen die om wat voor reden dan ook meer ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden.

Maar ook voor de peuters, jeugd en jongeren zetten we ons in. Zodat ieder zijn of haar talenten kan ontwikkelen tijdens het opgroeien tot volwassene. Het bieden van die kansen doen we door speelgroepen, peuterscholen en voorschoolse educatie te faciliteren. Daarnaast focussen we op jongerenwerk en informele opvoedondersteuning.

Het jongerenwerk werkt nauw samen met andere welzijnsorganisaties om te voorkomen dat bepaalde groepen jongeren tussen de wal en het schip vallen. Daarom maken jongerenwerkers veel contact op straat en faciliteert Haarlem Effect jongerencentra waar jongeren kunnen chillen, genieten van muziek en hun eigen ideeën kunnen vormgeven door middel van muziek maken en activiteiten organiseren. Incidenteel zijn er ook activiteiten voor de jeugd (10 tot 12 jaar), zoals tienermeidenclubs in De Til.