Welkom bij de peuterspeelschool!

Inmiddels kunnen de peuters weer terecht bij de peuterspeelscholen. Ook komt er altijd wel een plekje vrij dus mocht u interesse hebben, neem dan eens een kijkje op een van de locaties.

Het is belangrijk dat peuters hun talenten leren kennen en benutten. De leidsters van de peuterspeelscholen van Haarlem Effect willen dat de kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en moedigen ze daarin aan en geven complimentjes.

Ook bereiden de pedagogisch medewerkers peuters zo goed mogelijk voor om straks op de basisschool zelfredzaam te zijn.