Vevean en Sigalet zijn sleutelpersonen gezondheid statushouders

Sinds september2019 werken Vevean Popal en Sigalet Bahta als sleutelpersonen gezondheid statushouders bij Haarlem Effect.

Statushouders in Haarlem kunnen bij hen terecht met vragen die te maken hebben met hun gezondheid of het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Dit kan in het Tigrinya, Arabisch, Engels en Nederlands natuurlijk. 

Zij geven uitleg én verwijzen naar de juiste hulp. 

Lees hier verder over het project.