Terug naar alle berichten

VanHier Haarlem vanaf 2023 aanbieder Gewoon in de Wijk

Vertrouwen
De organisaties die VanHier Haarlem vormen zijn erg blij dat de gemeente Haarlem vertrouwen heeft
in hun plannen en aanpak om uitvoering te geven aan Gewoon in de Wijk. “We gaan voor een fris,
vernieuwend en toekomstbestendig ondersteuningsaanbod in Haarlem. Wijkgericht, dichtbij, samen
met de inwoners en vrijwilligersorganisaties”, aldus Directeur Dienstverlening van DOCK Godfried
Lambriex. Directeur van Zorgbalans Inge Veenstra vult aan: “Haarlemmers zullen merken dat ze in
hun eigen wijk straks eenvoudig terecht kunnen voor al hun ondersteuningsvragen. Ook ideeën om bij
te dragen aan de wijk zijn van harte welkom, want de wijkplannen maken we samen met bewoners.
De actieve rol en inbreng van de inwoners vinden we erg belangrijk.”

Vernieuwing
Het contract voor Gewoon in de Wijk gaat in op 1 juli 2022, maar de nieuwe werkwijze zal grotendeels
pas starten vanaf 1 januari 2023. De komende tijd gaat VanHier Haarlem met de gemeente Haarlem
en andere partners aan de slag met de voorbereiding. Directeur-bestuurder van Haarlem Effect Sofie
Vriends zegt hierover: “We kijken er naar uit om met elkaar te bouwen aan een sterk en sociaal
Haarlem. We kennen de stad goed, we kennen de Haarlemmers goed én we kennen elkaar goed.
Daarmee hebben we veel in huis om samen te vernieuwen en iets moois neer te zetten met Gewoon
in de Wijk. Onze medewerkers maken daarin natuurlijk hét verschil. Voor ieder die wil bijdragen aan
deze nieuwe aanpak is er plaats in de nieuwe organisatie.”

Gewoon in de Wijk 
Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeente Haarlem een andere invulling aan de
samenwerkingsafspraken met partners in de stad. De opdracht bestaat uit 3 onderdelen: de Sociale
Basis, het Sociaal Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. Voor inwoners zal deze ondersteuning
straks makkelijker beschikbaar zijn. Klik hier voor meer informatie over Gewoon in de Wijk

VanHier Haarlem
VanHier Haarlem is een coöperatie van de organisaties Haarlem Effect, DOCK Haarlem, perMens,
Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils. Samen met onderaannemers gaan zij Gewoon
in de Wijk als coöperatie organiseren en uitvoeren. Met diverse maatschappelijke partners zijn het
afgelopen jaar al samenwerkingsafspraken gemaakt zoals met SIG, HVO-Querido, Sensa Zorg, VWCBUUV, Philadelphia, Roads, Triple ThreaT, Rebup, STAD, SportSupport en Hattrick Haarlem.

Deel dit artikel