''

VanHier Haarlem en gemeente ondertekenen contract `Gewoon in de Wijk`

VanHier Haarlem is het samenwerkingsverband van Haarlem Effect, DOCK Haarlem, Zorgbalans, Leger des Heils, Stichting Ontmoeting en perMens dat de opdracht Gewoon in de Wijk gaat uitvoeren.
 
Het doel van deze opdracht is om alle ondersteuning, hulp en advies die Haarlemmers helpen zich te redden en mee te doen in het dagelijks leven, gebundeld en in samenhang met elkaar te organiseren. Daardoor worden die ondersteuning, hulp en advies voor inwoners herkenbaarder, laagdrempeliger en integraal: zo veel mogelijk in de eigen wijk en de eigen leefomgeving. Lees er meer over op: www.haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk.