Terug naar alle berichten

Samenspelen, schot in de Roos: het 1e gedragen plan van de wijk

Het Rozenprieel heeft de primeur: het eerste gedragen plan van een wijk in Haarlem is een feit. Bewoners en professionals uit het Rozenprieel kwamen afgelopen vrijdag op initiatief van de opbouwwerkers van Haarlem Effect bij elkaar onder het motto ‘Samenspelen, schot in de Roos.’
Het ging daarbij om de vraag wat er nodig is om te zorgen dat het goed gaat met het nieuw ingerichte Voortingplantsoen en dat iedereen zich er veilig en welkom kan voelen. Dit leverde een gezamenlijk opgesteld en gedragen plan op. Ook Burgemeester Wienen kwam en zag dat het goed was…

Het Voortingplantsoen is onlangs op de schop gegaan en is helemaal opnieuw ingericht. De bewoners zijn er maar wat blij mee. Maar hoe nu verder? Op uitnodiging van opbouwwerkers van Haarlem Effect hadden meer dan dertig buurtbewoners en professionals een hele dag vrijgemaakt om te kijken wat er nodig is om het plein ook zo mooi en aantrekkelijk te hóuden. Het motto: ‘Samenspelen, schot in de Roos.’

Alle betrokkenen zijn vooraf gedegen voorbereid op het proces; zij worden nadrukkelijk gevraagd niet alleen hun mening te geven, maar om daadwerkelijk mee te besluiten en samen tot een plan te komen, waar iedereen achterstaat. Natuurlijk is er wel een kader, zoals toegankelijkheid van het plein voor iedereen. De herinrichting zelf staat dan ook niet ter discussie. Maar verder is de buurt aan zet.

De bewoners en de professionals kwamen met ideeën en voorstellen, die uiteindelijk leidden tot een plan, dat door alle aanwezigen wordt gedragen. Burgemeester Wienen kon aan het eind van de intensieve en waardevolle dag alleen nog constateren dat het goed was en sprak zijn waardering uit over het gemaakte plan en de initiatieven tot samenwerking.

Het plan zal de komende tijd door bewoners, betrokken organisaties en gemeente samen worden uitgewerkt en in concrete acties worden omgezet. Wellicht is het Voortingplantsoen daardoor straks een van de gezelligste pleinen van Haarlem!

Deel dit artikel