Terug naar alle berichten

Rapport ‘De sociaal werker in het post-coronatijdperk’

De sociaal werkers van Haarlem Effect en DOCK Haarlem merken dat de COVID-19-periode een grote impact heeft gehad op hun werk. In periodes van lockdown – maar ook daarbuiten – moesten zij hun werk op zo’n manier inrichten, dat zij mensen en initiatieven konden blijven verbinden en ondersteunen. Om goed voorbereid te blijven op de toekomst, wilden beide organisaties meer inzicht krijgen in wat de COVID-19-periode precies heeft betekend voor de uitvoering van het sociaal werk in Haarlem. In deze rapportage worden de bevindingen weergegeven van een onderzoek dat het
lectoraat Empowerment en Professionalisering van inHolland – samen met Haarlem Effect en DOCK Haarlem – heeft uitgevoerd in het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Lees hier het rapport De sociaal werker in het post-coronatijdperk.

Deel dit artikel