Belangrijke mededeling - tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

Nieuwe directeur per 15-01-2020

Graag laten we jullie weten dat HaarlemEffect / EcosolEffect per 15 januari a.s. een nieuwe directeur-bestuurder heeft, Sofie Vriends.

Sofie Vriends

Haarlemse burgers, sociaal ondernemers en partnerorganisaties in het Sociaal Domein verdienen een sterke welzijnspartner. De mensen van HaarlemEffect / EcosolEffect verdienen een goede, prettige directeur. Met hulp en advies van een vertegenwoordiging van medewerkers en de OR denken we die in Sofie gevonden te hebben.

In haar inwerkperiode komt Sofie graag met iedereen kennismaken.

Een bijzondere stap voor Haarlem Effect/Ecosol Effect want dan verlaat Veronique de Kwant onze organisatie na 17 jaar leiding te hebben gegeven. Daarmee nemen wij afscheid van een zeer gewaardeerde directeur. Een ondernemende directeur met talent voor het creëren van verbinding en samenwerking in de stad.


Met vriendelijke groet,

Wonah de Koningh
voorzitter RvT,
namens de Raad van Toezicht