Terug naar alle berichten

Jeannette Vader nieuw bestuurslid Buurts

Met trots kondigen we aan dat Jeannette Vader door de ledenvergadering van Buurts (voorheen
VanHier Haarlem) benoemd is tot nieuw bestuurslid. Met haar rijke achtergrond en ervaring biedt
ze extra versterking en expertise aan onze organisatie. Jeannette vormt samen met Godfried
Lambriex de Raad van Bestuur van Buurts. Ze begint op 1 april.

Enthousiasme en focus

Uit de eerste kennismaking met Jeannette bleek al meteen haar enthousiasme voor de functie van
bestuurslid en haar passie voor het werk binnen het sociaal domein. Ook had ze direct een sterke
visie over haar focus voor de komende periode in de vorm van 2 hoofdlijnen. Jeannette vertelt: “De
eerste lijn is om met alle partners in Haarlem, en soms ook de regio, te zorgen voor samenhang in de
aanpak. Om hen te verbinden aan Buurts waardoor we alles wat we hebben afgesproken waar
kunnen maken. Want we hebben elkaar daarbij hard nodig. De tweede is de aansturing van onze
eigen organisatie. Daarbij pas ik de term lerende organisatie toe op het werk binnen de organisatie,
maar ook in de wijken. Hierbij ga ik uit van het principe: elke hulpvraag is een kans. Een kans om te
leren, een kans om het anders te doen, een kans om dat wat we in 2030 willen bereiken nu al vorm
te geven bij iedere individuele vraag om ondersteuning.”

Vakkundigheid en drijfveer

Jeannette heeft ruim 25 jaar ervaring met het werken en leidinggeven aan professionals binnen het
sociaal domein. Dit heeft ze vanuit verschillende functies gedaan voor uiteenlopende bedrijven, zoals
het oprichten en leiden van wijkteamorganisaties en een organisatie voor jeugdhulp in Amersfoort.
Wat haar daarin drijft, sluit nauw aan bij Buurts. Jeannette: “Ik wil graag een bijdrage leveren aan
een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en de zorg en ondersteuning
krijgt die nodig is. Want ieder mens is van waarde. Mijn talent is het zo te organiseren dat we dat
goed, samen en betaalbaar kunnen bieden.” Over Buurts voegt ze toe: “Ik kijk er naar uit om ook
Buurts uit te bouwen tot een krachtige en innovatieve organisatie waarvan de Haarlemmers in 2030
zeggen: wat fijn dat Buurts er is.”

Buurts

VanHier Haarlem wordt per 1 april 2023 Buurts. Buurts is per 1 januari 2023 van start gegaan. In de
coöperatie komen organisaties die al jaren in Haarlem werken -de 6 oprichtende organisaties en ruim
60 onderaannemers- samen om de opdracht Gewoon in de Wijk voor de gemeente Haarlem te
organiseren en uit te voeren. Buurts is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur
bereikbaar via telefoonnummer 023 212 52 00 of nu nog te vinden op vanhierhaarlem.nl en vanaf 1
april op buurts.nl.

Deel dit artikel