''

`Ik leg een brug tussen verschillende culturen`

“Ruim acht jaar geleden kwam ik voor mijn studie naar Nederland. Het zou eigenlijk maar voor vier maanden zijn, maar ik kon niet terug naar Eritrea en vroeg hier asiel aan. Al met al duurde mijn asielprocedure twee jaar; dat was een stressvolle periode. Omdat ik heel graag iets wilde doen ter afleiding en omdat ik in Eritrea al maatschappelijk werk had gedaan, ging ik in het asielzoekerscentrum helpen mensen wegwijs te maken. Dat gebeurde allemaal in het Engels, maar toen ik mijn verblijfsvergunning kreeg, ging ik meteen Nederlands leren.
Ik kon al snel als vrijwilliger aan de slag bij zorginstelling MARENTE in Noordwijk en volgde een opleiding tot interculturele mediator. Die functie leek al erg op wat een Sleutelpersoon doet. Toen ik hoorde dat Haarlem Effect iemand zocht met een Eritrese achtergrond, die statushouders kon begeleiden, wist ik dat die functie geknipt was voor mij.

Veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe cultuurverschillen invloed hebben op iemands situatie en hulpvraag. Abortus, bijvoorbeeld, is voor Eritrese vrouwen een onderwerp dat veel persoonlijke schaamte en schuldgevoelens geeft. Een onderwerp dat je voorzichtig moet behandelen. Toen ik via Vluchtelingenwerk een casus kreeg toegewezen van een Eritrese vrouw die een abortus wilde, wist ik dat ik het heel zorgvuldig moest aanpakken. Zij vond het zelf heel moeilijk om te praten over abortus; het taboe zat diep in haarzelf. Ik wilde eerst haar vertrouwen zien te winnen. Onze eerste gesprekken vonden telefonisch plaats, later bezocht ik haar thuis. Het feit dat wij uit hetzelfde land kwamen, dezelfde cultuur deelden, hielp natuurlijk. Ik vertelde ook over mijn eigen situatie en over mijn werk als Sleutelpersoon. Pas toen we elkaar beter kenden en ze mij vertrouwde, ging ik verder in op haar hulpvraag. Mijn houding daarbij was neutraal; zij kon vertrouwelijk met mij over abortus praten zonder het idee te hebben dat ik daar iets van vond.

Eerst gingen we samen naar de verloskundige, die moest onderzoeken hoe ver de zwangerschap was. Daarna ben ik meegegaan naar de kliniek, waar de ingreep zelf plaatsvond. Dat wilde die mevrouw heel graag, ze had verder niemand. Ik heb geen moment getwijfeld. Het duurde al met al bijna een hele dag, maar ik moest (en moet) er gewoon voor iemand zijn als die mij nodig heeft. Gelukkig ging de ingreep goed en kon ik haar uitleggen wat de verloskundige zei over het verdere verloop. In de periode na de ingreep heb ik ook steeds contact gehouden om te kijken hoe het fysiek en emotioneel met haar ging. En ook nu spreek ik haar nog van tijd tot tijd. Dat lijntje is en blijft er. 

Ik weet zelf hoe het is om als statushouder opnieuw te moeten beginnen. In een land, een stad, met een andere taal en – nog belangrijker – een heel andere cultuur. Want integratie gaat niet alleen om het leren van de taal, het gaat over normen en waarden, over je culturele achtergrond. En dat maakt zo’n inburgeringsproces enorm ingewikkeld. Als Sleutelpersoon kan ik een  aanspreekpunt vormen voor statushouders èn zorgprofessionals, kan ik beide kanten begrijpen en vertegenwoordigen. En daarmee een brug leggen tussen de verschillende culturen.” 

Het project Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders wordt gedragen door Haarlem Effect, DOCK Haarlem en de GGD. Klik hier voor meer info. 
Haarlem Effect en DOCK Haarlem verbinden en ondersteunen mensen en initiatieven in de wijken in Haarlem. Zo dragen we bij aan sociale samenhang en inclusieve wijken en buurten, zodat mensen prettig kunnen samenleven. Iedereen krijgt de kans zich maximaal te ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen. Want samen zijn we sterker