Ik ben een Haarlemse jongen, met Haarlemse lucht in m’n longen!

“Ik ben een Haarlemse jongen, met Haarlemse lucht in m’n longen!” Het Ampzing Genootschap zingt de met ouders en kinderen gevulde aula van het Stedelijk Gymnasium uit volle borst toe. Straks krijgen de kinderen een diploma, maar eerst gaan ze nog even lol maken, aan hun ouders laten zien welke liedjes en ‘moves’ ze van Dudley hebben geleerd. Nee, de kinderen zijn (nog) geen gymnasten. Het zijn kinderen met een taalachterstand, uit groep 5, 6 en 7 van Haarlemse basisscholen en van de Internationale Taalklas, voor kinderen die nieuw in Nederland zijn.Veel geleerd en samen lol gemaakt
De kinderen hebben de eerste twee weken van hun vakantie meegedaan aan de Zomerschool. Met plezier, dat is te zien als ze samen met Dudley en de muzikanten van het Ampzing Genootschap op het podium staan. Twee weken eerder kwamen de kinderen nog schuchter binnen. Nu hebben ze vriendschappen gesloten, veel geleerd en samen lol gemaakt. Beter Nederlands leren, dat is waar de Zomerschool om draait. Inmiddels voor het zevende jaar en met veel plezier georganiseerd door Natasja Terheijden, projectleider in dienst van Haarlem Effect.

Workshop voor ouders
“Plezier, dat is belangrijk. Voor de kinderen én de docenten. ’s Ochtends les en ’s middags iets doen dat aansluit bij wat ze die ochtend hebben geleerd. Naar musea, op bezoek bij de burgemeester, een rap maken, een rechtszaak naspelen bij de rechtbank , klimmen naar het licht. Ach, teveel om op te noemen. Maar taal staat centraal, begrijpend lezen en woordenschat.” Annemarie Jongbloed heeft zes jaar les gegeven op de Zomerschool, nu verzorgt ze een workshop voor ouders. “Zullen we beginnen met een voorstelrondje? Wie ben je en wat is je favoriete boek. Wil jij beginnen?”

Favoriete boek
In gebroken Nederlands of Engels vertellen de ouders wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Afghanistan, Polen, Somalië, Turkije, Japan, enz. De titel van hun favoriete boek? “The Count of Monte Cristo” zegt een vrouw. Ja inderdaad, de Engelse versie. Annemarie vertelt over het belang van lezen en hoe je dat samen met je kind kunt doen. Ze leest een stukje voor, eerst monotoon en zonder mimiek. De ouders schieten in de lach en knikken enthousiast bij de tweede versie. “Veel beter toch?!”

Scrabble, Pim-pam-pet en andere spelletjes
“En rollenspellen werkt ook prima. Daar zijn boeken voor. Hier kijk maar!” Annemarie vertelt enthousiast en probeert de ouders te betrekken bij de workshop. “Hoe doen jullie dat, lezen jullie weleens voor?” De ouders luisteren en doen mee, maar na ongeveer een half uur zakt hun aandacht weg. Daar heeft Annemarie ervaring mee. “We gaan spelletjes doen!” Vrolijk lachend deelt ze Scrabble, Pim-pam-pet en andere spelletjes uit. De ouders lachen en doen mee, vooral Pim-pam-pet heeft hun aandacht. “Een vis met de beginletter L, iemand…”

Nu begint de vakantie echt!
Tijdens de diploma-uitreiking zien de ouders elkaar weer, ook hier zijn vriendschappen ontstaan. Abdel kijkt van een afstand toe, hij is niet bij de workshop geweest. ”Dat heb ik niet meer nodig” zegt hij in perfect Nederlands. Hij is hier voor het derde jaar, nu met zijn dochter Amina. Zijn oudere kinderen zijn ook naar de Zomerschool geweest, “Ja, ik ben ervaringsdeskundige” bevestigt hij lachend.  Van de diploma-uitreiking maken de docenten een feestje, met door de kinderen gemaakte vlogs en veel gelach. “Het is mooi geweest” zegt Natasja tevreden, “nu begint de vakantie echt!”