''

Haarlem helpt Oekraïne

Er zijn ontzettend veel mensen die 'iets' willen doen voor Oekraïne. De gemeente heeft Haarlem Effect gevraagd om de initiatieven in de stad te coördineren. Heb je een goed initiatief? Meld dit dan bij thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl.

Ik wil huisvesting aanbieden
Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils bundelen hun krachten. Zij zullen werken aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten. Er wordt vooral gezocht naar zelfstandige woonruimten, zoals airbnb of vakantiewoningen. Heeft u (zelfstandige) woonruimte beschikbaar? Dan kunt u zich hier aanmelden: Gastgezin - Takecarebnb.

Ik wil vrijwilliger worden
Wil je je inzetten voor vluchtelingen? Meld je aan als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Nederland

Ik wil spullen doneren
Veel mensen willen goederen en kleding doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Hulporganisaties adviseren vaak om geld te doneren op giro 555 in plaats van het doneren van kleding en goederen.
Er zijn internationale organisaties die hulp in buurlanden van Oekraïne bieden, die aangeven nu geen behoefte te hebben aan kleding en spullen. Het is namelijk erg duur en logistiek complex om spullen te verzamelen, controleren en op te sturen. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om goederen van goede kwaliteit lokaal in te kopen, om zo ook de lokale economie rond conflictgebieden te stimuleren.

Ik wil geld doneren
Veel Oekraïners hebben onze hulp hard nodig. Zowel de mensen die het land zijn ontvlucht als zij die zijn achtergebleven. De Nederlandse regering en de Europese Unie hebben geld toegezegd, maar er zal veel meer nodig zijn. Met uw gift kunnen de samenwerkende hulporganisaties noodhulp verlenen.

Doneer via giro 555 voor voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater!

Ik heb werk voor vluchtelingen
Gevluchte Oekraïners mogen straks ook werken in Nederland. Vooralsnog is nog onbekend vanaf wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden zij mogen werken. Heeft u werk voor vluchtelingen? Kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl

Ik heb een vraag over de opvang van vluchtelingen
Gemeente Haarlem heeft een regionaal loket geopend voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het loket is 24/7 te bereiken via het telefoonnummer 023-5115550 en via e-mail: oekrainevragen@haarlem.nl. Via het loket worden vluchtelingen die opvang zoeken genoteerd en doorverwezen naar locaties in de veiligheidsregio Kennemerland.