Terug naar alle berichten

Godfried Lambriex wordt de eerste bestuurder van VanHier Haarlem

VanHier Haarlem is open! Vanaf 1 januari gaan we echt van start en samen werken aan een mooie toekomst voor Haarlem. Afgelopen weken liep de werving voor twee vaste bestuurders van VanHier Haarlem; we zijn verheugd te kunnen mededelen dat Godfried Lambriex inmiddels is benoemd tot bestuurder van VanHier Haarlem, als eerste lid van een tweehoofdig collegiaal bestuur. De werving voor het tweede lid loopt nog.

Godfried heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het opstellen van de offerte voor, en daarmee het binnenhalen van, de opdracht Gewoon in de Wijk, het contracteringsproces met de onderaannemers en het opstellen van de contouren van VanHier Haarlem. Godfrieds kwaliteiten zullen volop ten goede komen van de doorontwikkeling van het sociaal domein in Haarlem, terwijl die tegelijkertijd continuïteit zullen bieden binnen dat proces. Samen gaan we hard aan de slag voor een toekomstbestendig sociaal domein, een Haarlem waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. Kortom: een Haarlem waar je met plezier woont.

(Haarlem Effect gaat per 1 januari 2023 op in VanHier Haarlem. Kijk op vanhierhaarlem.nl voor meer info.)

Deel dit artikel