''

Circulaire Hotspot Zandvoort

Op initiatief van de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden, hebben Ecosol Effect/Haarlem Effect, Juttersgeluk en De Verbeelding de handen ineengeslagen om te gaan samenwerken. De eerste stappen zijn gezet naar een Circulaire Hotspot in Zandvoort Noord, waar we met verschillende recycle projecten, waardevolle werkplekken creëren.
 
Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds zijn in Zandvoort beperkte mogelijkheden voor inwoners om producten en materialen aan te bieden die opnieuw gebuikt kunnen worden. Anderzijds is er een versnipperd aanbod van sociaal-/ maatschappelijke initiatieven en beperkte doorgroeimogelijkheden voor mensen die moeite hebben of geen kans hebben op het vinden van een baan. Om beide uitdagingen aan te pakken, is gekozen voor een Circulaire Hotspot. Dat is een plek waar duurzaamheidsambities en maatschappelijke initiatieven samenkomen en elkaar versterken.
 
Plastic Soep – kansen voor het oprapen
Bij de Circulaire Hotspot kan je denken aan een fietswerkplaats, plastic recycling werkplaats, een kringloopwinkel, houtbewerking of repaircafé voor kleine elektrische apparaten en een milieuplein. Samen met Juttersgeluk en De Verbeelding laten we zien wat de vele mogelijkheden zijn voor recyclen van diverse materialen zoals hout, metaal en plastic. En welke werkplekken we hebben voor mensen die om wat voor reden dan ook geen betaald werk kunnen doen, maar wel lekker aan de slag willen.
 
Dus goed voor mens én milieu! Wij zijn trots om hieraan mee te werken!
 
Openingstijden en informatie
Onder leiding van Annemiek Boot is de werkplaats van open op woensdag en vrijdag van 12.00-16.00 uur; op donderdag is de werkplaats de hele dag open. Wil je kijken of het iets is voor jou of iemand anders? 
Graag even een berichtje aan Haitske Schiere (06 19227036) als je van plan bent langs te komen of als je meer informatie wilt over een werkplek.
 
Adres
Circulaire Hotspot – Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort.