''

Alliantie DOCK Haarlem en Haarlem Effect in de steigers

Haarlem, 2 september 2020
PERSBERICHT

Haarlemse welzijnsorganisaties samen verder als alliantie

‘Ten tijde van een crisis is het belangrijk niet egoïstisch te zijn’, sprak Ilja Leonard Pfeiffer tijdens het televisieprogramma Zomergasten op 23 augustus. Verbinding tussen bewoners, hulpvaardige vrijwilligers en initiatieven van sociale ondernemers blijkt ook in Haarlem van groot belang in deze coronatijd. Bewoners en professionals bedachten allerlei nieuwe initiatieven om contact te houden met kwetsbare bewoners en hen waar mogelijk te ondersteunen.

Onderzoek
In die eerste coronamaanden van maart tot juni 2020, onderzochten wij met DOCK Haarlem hoe wij onze krachten nog meer, en nog beter, kunnen bundelen. En welke intensieve samenwerkingsvorm het beste past bij de belangrijke opgaven voor welzijn: toenemende eenzaamheid, sociale cohesie in kwetsbare wijken, kansen en perspectieven voor de jeugd en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners.

Sterke sociale basis
Belangrijke informatie in het onderzoek kwam van 100 bewonersorganisaties, welzijn, zorg- en ketenpartners, sociaal ondernemers en tientallen medewerkers. Iedereen is het erover eens dat het bundelen van de krachten tussen de beide Haarlemse welzijnsorganisaties de komende jaren een sterke basis vormt voor het welzijnswerk in Haarlem. De ambitie van de beide organisaties is om dat sámen met partners, inwoners en initiatieven in de stad verder te ontwikkelen. Om met elkaar te werken aan een dynamische stad waarin talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en zoveel mogelijk mee kan doen.

Subsidieaanvraag sociale basis 2021
DOCK Haarlem en Haarlem Effect gaan met elkaar een alliantie vormen. Begin september dienen zij samen de subsidie-aanvraag in bij de gemeente Haarlem voor de sociale basis 2021. Samen Sterker in de sociale basis in Haarlem is de titel van het onderzoeksrapport. Dit staat op 24 september 2020 op de agenda van de commissie Samenleving van de gemeente Haarlem.

Samen Sterker in de sociale basis in Haarlem is de titel van het onderzoeksrapport. Dit staat op 24 september 2020 op de agenda van de commissie Samenleving van de gemeente Haarlem.


De samenvatting van het eindrapport vind je hier.

-------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sofie Vriends, directeur-bestuurder Haarlem Effect: svriends@haarlemeffect.nl
of
Elke Louwers, regiodirecteur DOCK Haarlem a.i.: elouwers@dock.nl