Burennetwerk Haarlem

Burennetwerk Haarlem is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp. Het is een initiatief van bewoners dat in 2013 is begonnen in de wijk Bosch en Vaart; ook in andere wijken die daar nu behoefte aan hebben wordt dit nu gestart.

Wat is het doel?

Burennetwerk Haarlem zorgt ervoor dat mensen in een straat meer contact met elkaar hebben, meer naar elkaar omkijken, elkaar helpen als dat nodig en gewenst is en wijst mensen de weg naar zorg en welzijn.

Meer informatie kunt u vinden op: www.burennetwerkhaarlem.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Wissenburg, projectleider per e-mail: karinwissenburg@burennetwerkhaarlem.nl.