'Wijkgericht Werken'

Bewonersondersteuning

Soms wilt u iets bereiken in uw buurt, maar weet u niet goed hoe u dat moet aanpakken of bent u op zoek naar buurtbewoners waarmee u gezamenlijk iets wilt organiseren. Haarlem Effect kan uw buurtinitiatief ondersteunen of in opdracht van een wijkraad werk verrichten.

Zo voeren wij opdrachten uit voor wijkraden, bijvoorbeeld een buurtonderzoek op een bepaald thema en ondersteunen we werkgroepen die actief zijn in de wijk, zoals de Geheime Groen Roos Genootschap, een kunst en cultuurgroep in het Rozenprieel groetenuitderoos.nl of activiteiten.