'Wie zijn wij'

Bestuur & Raad van Toezicht

Haarlem Effect en Ecosol Effect vormen één stichting. De stichting wordt bestuurd door Mw. Sofie Vriends. De Raad van Toezicht van Haarlem Effect bestaat uit vijf leden, die over bekwaamheden beschikken die van belang zijn voor het toezicht houden op onze organisatie.

 

Mw. Wonah de Koningh  voorzitter 
Hr. Henk Tuijn lid RvT en lid auditcommissie
Mw. Tanja van der Linde lid
Hr. Ben Nijman lid
Mw. Larissa Wladimiroff  lid
Mw. Sofie Vriends directeur-bestuurder