'Wie zijn wij'

Beleid & verantwoording

RSIN nummer: 0095.63.398


Publiek jaarverslag 2021


Factsheet Haarlem Effect


Verkorte jaarrekening 2017


Verkorte jaarrekening 2018
 

Verkorte jaarrekening 2019
 

Verkorte jaarrekening 2020
 

Statuten


ANBI-verklaring


ISO-certificaat
Haarlem Effect is in het bezit van het ISO-certificaat 9001:2015. Dat is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.