'Wie zijn wij'

ANBI

ANBI-status

Haarlem Effect heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling de ANBI status. Een ANBI-status is een keurmerk, hiermee voldoen wij aan onderstaande criteria. Voor donateurs is een gift aan een ANBI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor mensen met een WW-uitkering die bij Haarlem Effect als vrijwilliger aan de slag willen, is het ook belangrijk. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI-status. 

Haarlem Effect heeft de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst en die is toegekend, bekijk hier de beschikking.

Onze ANBI- status houdt o.a. in:

  • wij zetten ons in voor minstens 90% voor het algemeen belang;
  • wij hebben geen winstoogmerk met onze activiteiten en diensten;
  • wij voldoen aan integriteitseisen;
  • natuurlijke of rechtspersonen beschikken niet over het vermogen van de organisatie;
  • wij houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de organisatie.
  • de beloning voor de Raad van Toezicht is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  • wij hebben een actueel beleidsplan;
  • er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
  • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
  • wij voldoen aan de administratieve verplichtingen en publiceren bepaalde gegevens op deze website.

RSIN fiscaal nummer: 009563398

Hier vindt u het formulier fondsenwervende organisaties 2021.