Bestuur & Raad van Toezicht

Haarlem Effect en Ecosol Effect vormen één stichting. De stichting wordt bestuurd door Mw. Veronique de Kwant. De Raad van Toezicht van Haarlem Effect bestaat uit  vijf leden, die over bekwaamheden beschikken die van belang zijn voor het toezicht houden op onze organisatie.

 

Mw. Eveline Kroezen voorzitter
Mw. Larissa Wladimiroff lid
Hr Henk Tuijn lid RvT en lid auditcommissie
Mw. Tanja van der Linde lid
Hr. Lex Tabak lid
Mw. Veronique de Kwant bestuurder