'Volwassenen-ouderen'

Sleutelpersonen gezondheid statushouders

Bent u statushouder en woont u in Haarlem? Heeft u vragen over gezondheid én over de gezondheidszorg in Nederland? Heeft u hulp nodig bij uw bezoek aan de dokter, verloskundige, psycholoog, fysiotherapeut, specialist in het ziekenhuis of een andere gezondheidsprofessional? Hiervoor kunt u terecht bij de sleutelpersonen gezondheid statushouders.

Zij kunnen u vertellen hoe de gezondheidszorg werkt in Nederland. Dit kan ook in het Tigrinya, Arabisch en Engels. Ze helpen u uw vragen goed te formuleren. Ze kunnen u helpen hulp te zoeken voor uw gezondheidsproblemen en bij het verwijzen naar de huisarts of een specialist. Ook kunnen zij op verzoek mee naar de dokter. En indien nodig komen ze op huisbezoek. Uiteraard zijn er zowel mannelijke als vrouwelijke sleutelpersonen gezondheid statushouders.

Naast de professionals, zijn er vrijwilligers betrokken als sleutelpersoon gezondheid statushouders. Zij zijn te bereiken via de professionals. Uiteraard is iedereen opgeleid als sleutelpersoon gezondheid statushouders.

De sleutelpersonen gezondheid statushouders hebben goede contacten met gezondheidsorganisaties in Haarlem. Daarnaast kunnen ze u verwijzen naar andere organisaties als u andere hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld naar het Sociaal Wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze geven ook  groepsvoorlichting over gezondheidsonderwerpen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Voor informatie in het Arabisch, klik hier.

Bent u een zorgprofessional, of werkzaam in de hulpverlening in Haarlem? Dan is het handig om onderstaande contacten van de sleutelpersonen goed te bewaren/op te slaan. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen als:
- het u niet lukt om contact te krijgen met uw cliënt vanwege een cultuurbarrière,
- het lastig is om de hulpvraag van uw cliënt duidelijk te krijgen,
- u behoefte heeft aan culturele achtergrondinformatie van de statushouder.

Signaleert u iets binnen de (sub)groep? Dat horen de sleutelpersonen ook graag. Zij kunnen peilen of het vaker voorkomt en eventueel preventief actie ondernemen d.m.v. informatieverstrekking, voorlichting, etc. Kent u hen nog niet? Bel gerust voor een kennismakingsafspraak!


Tigrinya/Nederlands:
Sigalet Bahta
T 06 - 300 333 81
sbahta@haarlemeffect.nl

Arabisch/Nederlands:
Hamo
T 06 - 308 266 42
E mhamo@haarlemeffect.nl

Dit project is een samenwerking van verschillende organisaties en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.
Als u algemene informatie over het project wilt kunt u contact opnemen met de projectleider:
Sofia Merrouni 
T 06 - 57077152
smerrouni@haarlemeffect.nl