'Peuters-kinderen'
!-->

Samenwerking

Haarlem Effect werkt samen met diverse instanties voor kinderen en ouders in Haarlem:

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin brengt alle informatie over kinderen en jongeren in Haarlem overzichtelijk bij elkaar. De website van het CJG helpt u bij het zoeken naar scholen, sportclub, vakantieactiviteit en naschoolse opvang. Ook helpt het u bij het beantwoorden van opvoedkundige vragen en kunt u contact opnemen met een deskundige. www.cjghaarlem.nl

School in de Wijk

School in de Wijk is de naam van de Brede School ontwikkeling in Haarlem, ofwel Brede School Haarlemse Stijl. Groot verschil met de meeste Brede Scholen is dat het aanbod dat wordt gecreëerd is bedoeld voor de kinderen uit de wijk en dus niet alleen voor de kinderen van de deelnemende scholen.

Het netwerk zuid-west (Leidsebuurt) werkt al geruime tijd samen en organiseert jaarlijks vanuit de SidW subsidie een aanvullend programma voor alle kinderen in de wijk, met als doel de ontwikkelingskansen van deze kinderen te vergroten. Talentontwikkeling, samenwerken, samenspelen en ontmoeting staan binnen dit netwerk centraal.

Kijk voor meer informatie op: www.cjghaarlem.nl/schoolindewijk