'Volwassenen-ouderen'

Projecten en samenwerking

Wijkacademie Opvoeden Haarlem

De Wijkacademie Opvoeden is een project wat wordt ondersteund door Haarlem Effect.
Een Wijkacademie Opvoeden is een kerngroep van ouders  (+/- 15 personen) met verschillende achtergronden uit de wijk. Zij houden zich bezig met ouderschap, de opvoeding, ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kinderen, verkennen samen opvoedthema's en bedenken manieren om deze met andere ouders in de wijk aan de orde te stellen. De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen worden besproken en hoe die in de wijk onder de aandacht worden gebracht. Daarbij wordt gewerkt aan concrete producenten en activiteiten.                                                    
Het is dus geen opvoedingsondersteuning, de groep heeft zelf de regie en wordt ondersteund door mij en een lokaal ondersteuner. De Wijkacademies Opvoeden bestaan ca. 3,5 jaar en komen eens per drie weken bij elkaar.

De groep in Haarlem Noord (boven de Jan Gijzenkade) is sinds een half jaar bezig, hier kunnen nog deelnemers bij, we komen bij elkaar op woensdagochtend.  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Imi Nijholt (inijholt@haarlemeffect.nl of 06 43772430).

De Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk bestaat inmiddels 2,5 jaar en bestaat uit een groep van 17 vrouwen. Deze groep is vol  .

Op 27 november jl is een grote wijkgerichte bijeenkomst georganiseerd door de Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk.

Voor algemene informatie: www.wijkacademieopvoeden.nl


Welzijn op Recept

Welzijn op Recept, dat klinkt een beetje alsof je geluk op recept zou kunnen krijgen. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Maar we weten wel dat mensen voor hun welbevinden niet alleen goede voeding, beweging maar ook contact met anderen nodig hebben. Sociaal isolement leidt snel tot een neerwaartse spiraal. Mensen komen met klachten bij de huisarts. Medicatie kan soms de neerwaartse spiraal stoppen, maar als het niet leidt tot meer sociale activiteiten, dan neemt het welzijn niet echt toe. Isolement leidt er toe dat problemen ondraaglijk zwaar worden, omdat er geen afleiding is. Het hele leven kan beheerst worden door tegenslag, door piekeren, door het vrezen dat men vreest. Om die reden werken huisartsen in toenemende mate samen met welzijnsorganisaties. Zij wijzen hun patiënten erop dat deelnemen aan recreatieve en ontmoetingsactiviteiten, actief zijn, nieuwe energie geeft en herstel bevordert. De welzijnscoaches van de Haarlemse welzijnsorganisatie, allen getrainde vrijwilligers, bespreken met de deelnemers hun wensen en mogelijkheden. Samen gaan ze op zoek naar mogelijk passende activiteiten. In dit project werken we samen met Dock Haarlem en met andere partners uit het werkveld. 

 

De Wijkplaats

Om mensen met een psychiatrische of psychosociale achtergrond te laten meedoen aan activiteiten en vrijwilligerswerk in de wijk is Haarlem Effect met drie organisaties ‘de Wijkplaats’ gestart. Binnen de Wijkplaats kunnen buurtbewoners met of zonder beperking elkaar ontmoeten en deelnemen aan... (lees verder)