'Jeugd-jongeren'

Ouderavonden

Iedere locatie voor het jongerenwerk biedt elk jaar een ouderavond. Dit zijn informatie- en discussiebijeenkomsten voor ouders van jongeren. Daarin wordt stilgestaan bij het beleid en de werkwijze van het jongerenwerk in de locatie. Ouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen en met ideeën of voorstellen te komen.