'Jeugd-jongeren'

Buurtbetrokkenheid

Tijdens de openstellingen wordt betrokkenheid bij de buurt gestimuleerd. Dit gebeurt door bespreekbaar te maken wat er in de buurt leeft, maar ook door minimaal een keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarbij de buurt wordt uitgenodigd. Dit kan zijn naar aanleiding van klachten uit de buurt over gedrag van jongeren, maar ook zonder aanleiding: jongeren doen iets voor de buurt (organiseren van een buurtbarbecue bijvoorbeeld).

Het is  natuurlijk passend dat de jongerenwerkers in het kader van buurtbetrokkenheid op groepen afstappen die in de wijk rond hangen en geen gebruik maken van het jongerencentrum.  Als er wel een wens is om aan jongerenwerk mee te doen,  bespreken we met de jongeren de mogelijkheden.