Belangrijke mededeling - tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

Sleutelpersonen gezondheid statushouders

Sinds september2019 werken Vevean Popal en Sigalet Bahta als sleutelpersonen gezondheid statushouders bij Haarlem Effect.

Statushouders in Haarlem kunnen bij hen terecht met vragen die te maken hebben met hun gezondheid of het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Dit kan in het Tigrinya, Arabisch, Engels en Nederlands natuurlijk. 

Zij geven uitleg én verwijzen naar de juiste hulp. Op verzoek gaan ze mee naar gezondheidsorganisaties om de cliënt te ondersteunen en de vraag te verduidelijken. Daarnaast geven ze groepsvoorlichting over gezondheid en de gezondheidszorg, ism andere organisaties. Ze geven informatie en advies over cultuursensitief werken en het vergroten van kennis over interculturele aspecten. 

Naast Vevean en Sigalet zijn twee mannen als vrijwillige sleutelpersonen statushouders gezondheid werkzaam: Mouhamed Hamo en Meron Tedros. Zij zijn te bereiken via Vevean en Sigalet. De sleutelpersonen gezondheid statushouders hebben goede contacten met gezondheidsorganisaties in Haarlem. Daarnaast verwijzen ze naar andere organisaties als andere hulp nodig is. Bijvoorbeeld naar het Sociaal Wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sigalet Bahta: 06  300 333 81, sbahta@haarlemeffect.nl 
Vevean Popal: 06  30775810   vpopal@haarlemeffect.nl

Het project sleutelpersonen gezondheid statushouders is een project van verschillende organisaties, tw Haarlem Effect, GGD, Dock Haarlem en Pluspunt Zandvoort. Deze organisaties werken samen. 

Als u algemene informatie over het project wilt kunt u contact opnemen met
Bedrijfsbureau van Haarlem Effect, 023 - 532 25 47 
Vevean Popal, coördinatie, 06 - 307 758 10  vpopal@haarlemeffect.nl 
Imi Nijholt, projectleider, 06 - 437 724 30 inijholt@haarlemeffect.nl  

Op korte termijn kunt u hier een flyer downloaden (in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya), over de sleutelpersonen gezondheid statushouders.