Peuterspeelzaal Harmonisatie

Wat houdt harmonisatie in?

Voor de  ouder van een peuter gaat er per 1 januari 2018 een belangrijke wet van kracht: de  wet “Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang.” Er is dan geen verschil meer tussen opvang van peuters bij een peuterspeelzaal of bij een kinderdagverblijf. Dat geldt zowel op het gebied van personeel als op het gebied van financiering.

Een voorbeeld op  het gebied van personeel is, dat straks alle pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal gediplomeerd moeten zijn, vrijwilligers mogen alleen nog als 3e leidster op de groep. Haarlem Effect is hier uiteraard op voorbereid:  al onze leidsters zijn gediplomeerd of aan het afstuderen.

Voorheen kon u als ouder met een peuter die naar de peuterspeelzaal gaat geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van een peuterspeelzaal. Na de harmonisatie vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en kan dit wel.
 

Als uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat, krijgt u een deel van de opvangkosten vergoed:

A.  Als u en uw partner beiden (of u als alleenstaande ouder) werken/studeren/inburgeren, heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de overheid

B.  Als u of uw partner (of u als alleenstaande ouder) niet beiden werken/studeren/inburgeren betaalt de gemeente Haarlem een deel van de opvangkosten

Wat er verandert voor u als ouder: het jaarbedrag van de opvang gaan wij in 12 maanden incasseren i.p.v. 10,5 maand! De maandelijkse kosten worden hierdoor lager, maar komen wel iedere maand terug!

LET OP! Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het registratienummer nodig van de peuterspeelzaal. Deze vind u op het contract. Hieronder een kort overzicht van onze registratienummers:

Peuterspeelzaal De Lieverdjes

772814715

Peuterspeelzaal Beertje Bas

581992337

Peuterspeelzaal De Egelantier

614104440

Peuterspeelzaal Het Paradijsje

210041018

Peuterspeelzaal Oki Doki  

121473648

Peuterspeelzaal Madelief

877801812

Peuterspeelzaal Pinokkio

235329848

Peuterspeelzaal ’t Bijenkorfje

191097688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner (of u als alleenstaande ouder) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op www.toeslagen.nl. De belangrijkste zijn:

  •        U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  •        U heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  •        U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  •        U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.


Hoe vraagt u Kinderopvangtoeslag aan?

Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag dienen dit zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. U vindt hier de handleiding. 

U kunt op site van toeslagen ook een proefberekening maken van wat u in uw situatie aan kinderopvangtoeslag ontvangt, klik hier.

Vraag Kinderopvangtoeslag op tijd aan, de doorlooptijd bij de Belastingdienst is ongeveer zes weken. U kunt tot drie maanden na de start van de opvang met terugwerkende kracht Kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Wanneer heeft u als ouder geen recht op Kinderopvangtoeslag en betaalt u een ouderbijdrage?

Als u of uw partner (of u als alleenstaande ouder) niet beiden werken/studeren/inburgeren betaalt de gemeente Haarlem een deel van de opvangkosten.

Voor u blijft het huidige systeem van betaling van toepassing: u betaalt  een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente al is verrekend. U dient voor 1 december een inkomensverklaring bij Haarlem Effect in te leveren, zodat u in december de juiste factuur ontvangt.

Handleiding GEEN recht op kinderopvangtoeslag: klik hier.

 

Waar kunt u een inkomensverklaring opvragen?

Een inkomensverklaring is een document dat door de Belastingdienst wordt verstrekt en dat gegevens bevat met betrekking tot het inkomen in een bepaald belastingjaar. Dit hebben wij nodig om bij de juiste ouderbijdrage te kunnen incasseren. 

De inkomensverklaring kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst. Voor meer informatie van de Belastingdienst over de inkomensverklaring, klik hier.


 

Haarlem Pas

Voor ouders met een Haarlem Pas verandert er niets! De peuterspeelzaal wordt volledig vergoed. Wanneer u houder bent van een Haarlem Pas dient u ieder jaar opnieuw aan te tonen dat u in het bezit bent van een Haarlem Pas.  Lever alstublieft zodra u uw Haarlempas 2018 heeft ontvangen een kopie van deze Haarlem Pas in bij Haarlem Effect. Dit kunt u doen per email naar planning@haarlemeffect.nl of per post naar Postbus 164, 2000AD Haarlem ter attentie van planning peuterspeelzalen. 

De belangrijkste informatie hebben wij gebundeld in een informatiefolder. Deze ontvangt u via de locatie.

Heeft u vragen, dan kunt ze mailen naar planning@haarlemeffect.nl.  Er wordt dan contact met u opgenomen via mail of telefonisch. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden waar u overdag bereikbaar op bent?