Peuterspeelzaal Beertje Bas

Peuterspeelzaal Beertje Bas is een speelzaal met een zeer gevarieerd aanbod. Wij werken met Uk en Puk, een programma om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren, dat werkt met thema’s. Daarnaast hebben de leidsters jarenlange ervaring waardoor ze veel ideeën en materialen hebben. Hierdoor bieden zij de kinderen een rijk aanbod en gevarieerde activiteiten. Zo wordt er elke dag in de kring iets over het thema laten zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Ook wordt er elke dag een creatieve activiteit aangeboden. Verder mogen de kinderen spelen en ontdekken in de huishoek, de bouwhoek, de ontdekhoek, het klimrek en de leeshoek. Elk thema kan verrijkt worden met uitstapjes, koken, een voorstelling of een feest. Hierbij zijn de ouders meestal actief betrokken.

Hiermee proberen we ieder kind tot zijn recht te laten komen. De ontwikkeling volgen wij met KIJK!, een programma gemaakt om het voor ons makkelijk te maken om de kinderen te observeren en daar waar nodig extra aanbod te geven.  Bij de kleuters moeten ze heel veel dingen zelf kunnen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen in de periode dat ze bij ons komen leren zelfredzaam te zijn. Ook bereiden we ze op school voor door hen te leren wat daar van hen verwacht wordt, we sluiten hierbij aan op het Positive Behavior Support van de Hannie Schaftschool. Zonder de speelse vrijheid van het peuter zijn te verliezen. Om buiten te spelen hebben we een eigen tuintje waar volop ontdekt kan worden maar we maken ook veel gebruik van het grote schoolplein zodat er ruimte is om te fietsen en rennen en bij slecht weer doen we bewegingsspelletjes zoals dansen, een hindernisbaantje en kringspelletjes in ons lokaal.

Kom eens kijken! U bent elke dag vanaf 9:30 uur welkom om even sfeer te komen proeven.

Bekijk ons informatieboekje door op deze link te klikken.

Algemene informatie

* De kinderen nemen zelf  fruit mee.
* De Peuterspeelzaal is gesloten tijdens vakanties en feestdagen.

Rondleiding, inschrijving en plaatsing

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 1 jaar inschrijven via deze link. Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met de peuterspeelzaal zelf. Ook wat betreft planning en plaatsing kunnen de leidsters uw vragen beantwoorden.

Wilt u meer informatie over onze peuterspeelzalen kijk dan op de pagina met praktische informatie. Daar vindt u o.a. het pedagogisch beleidsplan, het (Engelstalige) reglement en de diverse tarieven van onze peuterspeelzalen.