'Jeugd-jongeren'

Jongeren

Haarlem Effect biedt zowel buurtgericht jongerenwerk in de Leidsebuurt en Delftwijk/Waterwijk (Delftwijk City), als stadsbreed. Het jongerencentrum Flinty's is bedoeld voor alle jongeren in Haarlem in de leeftijd van 13 tot 21 jaar. Alle activiteiten voor jongeren in Haarlem zijn te vinden op onze website voor jongeren: Jong Haarlem.

Het jongerenwerk biedt activiteiten en inloop in een locatie in de omgeving  waar de jongeren wonen.  Hulp bij allerhande zaken, zoals huiswerk, wordt geboden, waardoor jongeren een makkelijk toegankelijke bron van hulp hebben. De jongerenwerkers zijn tevens aanspreekpunt voor (bezorgde) bewoners uit de omgeving.

In de Flinty’s kunnen jongeren elkaar treffen en vrienden maken als voorbereiding op een meer volwassen leven (uitgaan e.d.). Het aanbod van activiteiten voor jongeren wordt zodanig afgestemd, dat een zo groot mogelijke groep meedoet. Talentontwikkeling, sport en spel, discussies, muziek, hebben tot doel de jongeren te verrijken en een alternatief te bieden voor ongewenst gedrag.

Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij de ideeënvorming, voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Hierdoor wordt  het draagvlak voor deze activiteiten vergroot en doen jongeren op allerlei gebied ervaring op, waar ze later wat aan hebben.

De verschillende locaties maken gebruik van social media (facebook, twitter) om het werk in de locaties te ondersteunen, activiteiten aan te kondigen en contact met de doelgroep ook buiten openingstijden te kunnen onderhouden. Het bevordert de toegankelijkheid van de jongerenwerkers.