Watergevecht met kinderen
Watergevecht met kinderen

Actief én in de buurt!

Iedereen doet ertoe!

shutterstock_126971720-2-1600×900

Haarlem Effect is dé brede welzijnsorganisatie in Haarlem, actief in wijk en buurt. Met elkaar zorgen we ervoor dat inwoners van Haarlem en omgeving van jong tot oud de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van 0 tot 100+ jaar. Van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bouwen aan sterke wijken waar men naar elkaar om kijkt, van Bloemendaal tot Schalkwijk.

Vanaf 2023 gaat Haarlem Effect op in VanHier Haarlem. VanHier Haarlem is een coöperatie van de organisaties Haarlem Effect, DOCK Haarlem, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils. Samen met partners en inwoners in de stad gaan wij de opdracht Gewoon in de Wijk organiseren en uitvoeren. De nieuwe werkwijze zal starten vanaf 1 januari 2023.